Energija i Okolina

Postrojenje za primarnu preradu voda

Ponuda kompanije SOL obuhvata tehnološke primjene, gasove i usluge za zadovoljenje potreba čitavog proizvodnog lanca u ovom sektoru.

Postrojenje za primarnu preradu voda
Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas