Etika i sistem vrijednosti

Vrijednosti na kojima se zasnivaju poslovne aktivnosti kompanije SOL

Etički kodeks i model organizacije, upravljanje i kontrola

SOL Grupa  je uvjerena da poštovanje etičkih principa, korektnosti i transparentnosti predstavlja bitan uslov za održivi razvoj.

Poštovanje Etičkog kodeksa omogućava pravedno i efikasno upravljanje transakcijama i ljudskim odnosima , unutar i van Grupacije, kako bi se podigao ugled preduzeća koja je čine, istovremeno stvarajući zaposlenima osjećaj ponosa i pripadnosti.

Modeli organizacije, upravljanja i kontrole, usvojeni od strane SOL Spa u skladu sa Zakonskom uredbom 231 od 2001, integriše Etički kodeks i predstavlja operativni alat za primjenu svih principa sadržanih u njemu.

Etički kodeks SOL Grupe

Etički kodeks SOL Grupe definiše vrijednosti na kojima se zasnivaju aktivnosti cijele Grupacije i prakse koje svi zaposleni i saradnici moraju pratiti da bi zadovoljili očekivanja zainteresovanih strana.

Etički kodeks