Obrada metala

Gasovi, tehnologije i usluge za sektor izrade metala

Kvalitetni gasovi, smješe i generatori specijalnih smješa za izradu metala

Koji god da su zahtjevi korisnika iz sektora izrade metala – gasovi za preradu, gasovi za zavarivanje i sječenje, specijalni gasovi za inovativne materijale, postrojenja, opremu i potrošni materijal –kompanija SOL Grupe  ili specijalizovani distributer blizak toj kompaniji koji nude rješenja i stručnost koje je kompanija SOL razvila u ovom sektoru. Kvalitet ponuđenih gasova i smješa, dostupnost generatora specijalnih smješa koji se mogu instalirati direktno u korisničkim postrojenjima, pomoć u upotrebi gasa i u implementaciji protokola certifikacije, predstavljaju ključne elemente u sveobuhvatnoj i širokoj ponudi koja može pomoći korisnicima da dostignu svoje ciljeve vezane za inovacije procesa, kvalitetnu proizvodnju i ograničavanje troškova, što predstavlja osnovu za razvoj sektora.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas