SOL za Zdravstvo

Tehnologije i usluge za zdravstveni sektor

SOL servisi su prvi od svih ličnih servisa

Tim kvalifikovanih i motivisanih lica za osmišljavanje svakodnevnih usluga koje zadovoljavaju potrebe zdravstvenih ustanova. U svim sektorima, bez izuzetka.

 

Usluge upravljanja

Usluge upravljanja

Svaka usluga je projektovana za specifične korisničke potrebe, uz razgovore sa i uključivanje svih odogovrnih lica, tako da se čak i zahtjevi koji nisu jasno izrečeni ili su skriveni, mogu zadovoljiti tako da se unaprijedi kvalitet rada i ponudi maksimalna bezbjednost operatorima i pacijentima.

Farmaceutski sistem

Farmaceutski sistem

Usluge usmjerene na medicinske gasove, razvijene za njihovu proizvodnju na licu mjesta i kontrolu kvaliteta, pa sve do administracije, uvijek u vidu pune i modularne usluge, gdje svaki pojedinac i svaki član osoblja može pronaći najbolje rješenje prilagođeno potrebama korisnika.

Tehničke usluge

Tehničke usluge

Usluge razvijene na osnovu velikog iskustva kompanije SOL, prve kompanije u Italiji koja je 1998. godine dobila sertifikat, koji je danas ekvivalentan UNI ISO EN 13485:2004, za tehničko upravljanje postrojenjem i medicinskim uređajima sa posebno obučenim osobljem.

Biomedicinske usluge

Biomedicinske usluge

Potpun asortiman aparata i usluga za upravljanje biološkim uzorcima, u svim fazama njihovog života: projektovanje, izrada i direktno upravljanje eksternalizacijom krio-bioloških prostorija.

Medicinski uređaji

Medicinski uređaji

Kompanija SOL, prva kompanija u Italiji koja je, 1998. godine, dobila sertifikat koji je danas ekvivalentan UNI ISO EN 13485:2004, za tehničko upravljanje postrojenjem i medicinskim uređajima, danas projektuje, pruža i upravlja širokim asortimanom medicinskih uređaja, od najmanjeg do najvećeg i od najjednostavnijeg do najsloženijeg.