SOL za Zdravstvo

Tehnologije i usluge za zdravstveni sektor

Biomedicinske usluge

Kompletan paket preijdloga, posebno razvijenih za date zahteve, kojim se garantuje kontrola i higijena mašina za klimatizaciju – ventilacioni vodovi – lokalnih uređaja za klimatizaciju (ventilatori, split sistemi) – ulazne i ekstrakcione rešetke.

Takođe i higijena prostorija, namještaja, površina, uređaja, instrumenata i vazduha. Sa stručnim savjetima kompanije SOL, jer svaki objekat ili mjesto ima svoje sopstvene procedure sanitizacije za dobijanje najboljeg rezultata.

Kontrolni instrumenti za dobijanje nesporno efikasnih usvojenih procedura sanitizacije i bilo kakvih potreba za izmjenama.

Jedinstvena usluga, nebrojeno mnogo rješenja kojima se za svaki objekat ili prostor obezbjeđuje higijena potrebna za adekvatno obavljanje zadataka, zaštitu pacijenata i svih operatora.

 

Biomedicinske usluge