Profil kompanije

Od 1927. do danas

Naša kompanija

Kompaniju SOL osnovali su 1927. godine Đovani Anoni i Aldo Fumagali iz Monce, i pokrenuta je sa dvije fabrike za proizvodnju kiseonika i acetilena, jedna u  Leghornu a druga u Ankoni. Danas je to kompanija čije se akcije nalaze na milanskoj berzi.

Kompanija SOL Spa je italijanski lider u proizvodnji i plasmanu tehničkih, industrijskih, čistih, specijalnih i medicinskih gasova.

Tehnički gasovi u koje spadaju kiseonik, azot, argon, acetilen, ugljen dioksid, vodonik, helijum i njihove mješavine, koriste se u većini industrijskih sektora, u naučnim istraživanjima i u medicini.

Kompanija SOL nudi individualna rješenja u cilju zadovoljenja zahtjeva kupaca, razvojne tehnologije, procese i postrojenja za korišćenje gasa.

Ponuda je kompletirana ponudom aparata i materijala i usluga za upravljanje i optimizaciju aktivnosti koje se odnose na upotrebu gasova.

Treba napomenuti kupcima da kontinuirano istraživanje na polju održivih proizvoda i primjena i, uopšteno, poštovanje vrijednosti kompanije su referenca za naše svakodnevne aktivnosti.

Više informacija o SOL Grupi se može naći ovdje  www.solgroup.com

SOL Bosna i Hercegovina je dio Sol Grupe i aktivan je u sektorima Tehničkih i medicinskih gasova i Proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

Tehnogas a.d. Laktaši bavi se proizvodnjom i distribucijom tehničkih i medicinskih gasova od 1973. Godine. Od 2001. Godine funkcioniše kao akcionarsko društvo sa većinskim vlasništvom od strane italijanske multinacionalne kompanije SOL Grupa.

Kompanija Tehnogas a.d. bavi se proizvodnjom i prodajom tehničkih i medicinskih gasova  i medicinskih uređaja, kao i izradom gasnih instalacija i pržanjem usluga održavanja istih.