Održivost

Održivost

Naš model održivog razvoja

Model održivog razvoja SOL Grupe je usmjeren ka stvaranju ekonomskog razvoja uz minimiziranje uticaja njenih aktivnosti na životnu sredinu i zaštiti zdravlja i bezbjednosti zaposlenih, uz garantovanje razvoja.

Svjesni smo da se očekivanja akcionara moraju uskladiti sa očekivanjima svih onih koji su povezani sa kompanijom, jer i oni imaju legitimne interese.

Usvojeni model upravljanja koji garantuje dostizanje ciljeva održivosti je zasnovan na sistemima Korporativnog upravljanja, Interne kontrole i Integrisanog sistema upravljanja kvalitetom, bezbjednošću i očuvanjem životne sredine.

SOL Grupa svake godine objavljuje izveštaj o Održivosti, koji se može vidjeti i preuzeti sa ove stranice na web-sajtu SOL Grupe.