SOL za Zdravstvo

Tehnologije i usluge za zdravstveni sektor

Kompanija SOL razvija nekoliko servisa podrške za upotrebu medicinskih gasova

Zdravstveni sistem u 21. vijeku ima rastuću potrebu za partnerima koji mogu brzo i efikasno dostaviti rješenja za kontinualno unapređivanje kvaliteta i metoda pružanja zdravstvene zaštite.

„Korisnik“ zdravstvenog sistema – pacijent – ima sve veći broj izvora informacija o mogućim terapijama i mišljenjima o zdravstvenim strukturama, kako bi ih uporedio i izabrao gdje će se liječiti, i ne samo što neće prihvatiti loš kvalitet liječenja ili bilo kog aspekta strukture koju izabere, već postaje sve zahtjevniji, u stanju je da procijeni rezultate i primjeni svoja prava.

Pored toga, novi sanitarni i terapeutski protokoli zahtjevaju proizvode, usluge i uređaje koji drže korak sa naučnim i tehnološkim dostignućima, uz obezbjeđivanje maksimalnih performansi i najboljih rezultata liječenja.

Zdravstveni sistem se stoga mora koncentrisati na svoju glavnu aktivnosti, obezbjeđivanje veoma komplikovanog proizvoda – zdravlja – veoma posebnom korisniku – pacijentu – uz povjeravanje „ne-suštinskih“ aktivnosti specijalizovanim partnerima koji su u stanju da ponude ekstremno visok kvalitet zahvaljujući svojoj uskoj stručnosti, uvijek poklanjajući pažnju optimiziranju troškova.

Sve ovo važi i za SOL Grupaciju, koja zahvaljujući decenijama iskustva u zdravstvenom sektoru i neprekidnog kontakta sa svim profesionalnim akterima iz tog sektora nudi javnim i privatnim zdravstvenim institucijama svoj profesionalizam u sljedećim sektorima. 

SOL za zdravstveni sektor
Želite da prijavite nešto? Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas