Nafta i gas

Gasovi, tehnologije i usluge za sektor proizvodnje nafte i gasa

Širok asortiman gasova, opreme, tehnologija i aplikacija

Kompanija SOL nudi operatorima iz sektora proizvodnje nafte i gasa širok asortiman gasova, opreme, tehnologija i specifičnih primjena koje zadovoljavaju zahtjeve sektora za većom pouzdanošću i bezbjednošću. Ujedno i za ekstrahovanje i rafinisanje, i za cjevovodni transport, tehnički i čisti gasovi koje isporučuje kompanija SOL igraju suštinsku ulogu u garantovanju bezbjednih radnih uslova, efektivnih procesa i efikasne kontrole životne sredine. Usluge inertizacije, brzog hlađenja i sušenja, isporuka gasova i aparature za održavanje, specijalističku podršku u projektovanju procesa upotrebe gasa i dostupnost generatora tehničkih gasova na licu mjesta, čine ponudu kompanije SOL za ovaj sektor.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas