Hemija i farmacija

Gas, tehnologije i usluge za hemijski i farmaceutski sektor

Pažnja usmjerena na karakteristike, kvalitet i upotrebu proizvoda i uređaja

Hemijski i farmaceutski sektor su veoma oprezni kada su u pitanju karakteristike, kvalteta i upotrebe proizvoda i uređaja, kao i pouzdanost usluga snabdjevanja, od kojih zavise rezultati dugih i skupih proizvodnih procesa, kao i kvalitet i konkurentnost proizvoda. SOLVE neprekidno unaprjeđuje karakteristike proizvoda i usluga koje nudi ovim sektorima. Širok opseg gasova i smješa, kontrolisanog i sertifikovanog kvaliteta i sastava; uređaji za distribuciju i regulaciju protoka gasova ili za kriogene primjene; pouzdana logistika distribucije i isporuke; kompanija SOL je svakodnevno posvećena ovim stvarima kako bi ponudila usluge koje zadovoljavaju potrebe korisnika, a istovremeno ove karakteristike čine nezamjenljive elemente na kojima kompanija SOL zasniva unaprjeđivanje svojih proizvoda u sektoru.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas