SOL za Zdravstvo

Kursevi obuke za osoblje zdravstvenih ustanova

Konsolidovanu uslugu uvijek umiju da cijene učesnici, bez obzira na to da li su tehničari, zdravstveni radnici ili famaceuti. Danas postoji diferencirana ponuda za svaku profesiju u bolničkoj ustanovi, kojom se nude elementi koji su nezamjenljivi za pravilno i bezbjedno upravljanje medicinskim gasovima, kriogenim fluidima, postrojenjima za distribuciju i medicinskim uređajima vezano za njihovu upotrebu.

Uz veliku pažnju posvećenu bezbjednosti operatora i pacijenata, kao i evoluciji zakonskih propisa, u okviru RES („rezidencijalni“ kursevi u zdravstvenim ustanovama) ili FAD („obuka na daljinu“, putem striminga preko Interneta sa ograničenim pristupom), svaki kurs se završava testom znanja i objektivnom i detaljnom procjenom rezultata (upitnik) za pravilno ocjenjivanje.

 

SOL za zdravstveni sektor
Želite da prijavite nešto? Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas