SOL za Zdravstvo

Upravljanje ćelijama (CellManagement)

Sprovođenje protokola naprednih terapija, inženjering tkiva i razvijanje povezanih kliničkih studija se mora obavljati u sredinama klasifikovanim u skladu sa direktivama UNI EN ISO i cGMP zbog čega se smatraju ekvivalentnim za sve efekte proizvodnje tradicionalnih lijekova.

Kompanija SOL nudi kompletnu uslugu projektovanja, izgradnje, upravljanja i održavanja pozitivnog pritiska (Fabrika ćelija, Čista soba) ili negativnog pritiska (BL) u cGMP laboratorijama za rukovanje i proizvodnju ćelija, tkiva, organa, bioloških medicinskih sredstava i aktivnih pricnipa.

Usluge upravljanja ćelijama kompanije SOL se sastoji od nekoliko različitih modula:

  • projektovanje laboratorije

  • izgradnja instalacija i postrojenja

  • isporuka aparata i potrošnog materijala

  • cGMP validacija instalacija i revalidacija

  • softver za rad sa i upravljanje biološkim uzorcima

  • održavanje strukture i kursevi obuke

SOL za zdravstveni sektor
Želite da prijavite nešto? Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas