Energija i Okolina

Kontrola pH vrijednosti i neutralizacija

Upotrebom snažnih mineralnih kiselina za kontrolu pH vrijednosti pri preradi vode ne samo što se rizikuje potencijalno predoziranje koje može previše sniziti pH vrijednost već se u vodu takođe uvode i neželjena hemijska jedinjenja (na primjer hloridi). Tehnologija koju nudi kompanija SOL, koja za ovu svrhu koristi CO2, isporučen sa nivoom čistoće i certifikatom za prehrambenu upotrebu, uporediv sa onim koji se koristi za gaziranje bezalkoholnih pića, predstavlja validnu i sve češće korišćenu alternativu.

Na primjer, jedinjenja za koagulaciju koja se koriste za preradu pijaće vode uklanjanjem rastvorenih čvrstih materija koja vodu čine mutnom, mogu povećati pH vrijednost vode do vrednosti od oko 9-10: da bi ovi hemijski proizvodi djelovali kako treba ove vrijednosti se moraju smanjiti blizu neutralnog nivoa. Kompanija SOL nudi rješenja prilagođena specifičnim konfiguracijama korisničkih postrojenja, kontrolisanjem pH vrijednosti na bezbjedan način i sa automatizovanim sistemima.

Prednost primjene CO2 je još očiglednija kada je potrebno ukloniti aluminijum iz vode. Ovaj metal je veoma rastvoriv pri pH vrijednosti bliskim neutralnim tako da je potrebno pažljivo kontrolisati pH vrijednost kako bi se omogućilo uklanjanje: tehnologija kompanije SOL za upotrebu CO2 omogućava ovo uz minimalne intervencije na postrojenju.

Neutralizacija baznih pražnjenja, na primjer vode za pranje koja sadrži sodu ili kreč, je potrebna kada ova voda mora da se pošalje u rezervoar za vodu ili biološko postrojenje. Tradicionalna upotreba mineralnih kiselina (H2SO4 i HCl) dovodi do niza problema sve veće važnosti, kao što su ozbiljna ograničenja sadržaja sulfida i hlorida u vodi (koji rezultuju iz neutralizacije sumpornom ili hlorovodoničnom kiselinom), visoki troškovi održavanja i obezbjeđivanja sigurnosti u postrojenju za ruokvanje mineralnim kiselinama, rizik hiper-acidifikacije usljed pogrešnog doziranja: tehnologija kompanije SOL za upotrebu CO2 rješava ove probleme. U stvari karbonati i bikarbonati koji rezultuju iz upotrebe ugljen dioksida ne zagađuju i nisu predmet ograničenja u pražnjenjima. CO2 je inertan, ne-nagrizajući gas i rukovanje njime ne predstavlja rizik za operatora, pH regulacija je jednostavna jer, čak i uz pogrešno doziranje, ne postoji rizik hiper-acidifikacije.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas