Energija i Okolina

Postrojenja i materijali za distribuciju i regulaciju tehničkih gasova

Kompanija SOL proizvodi i nudi kompanijama u petrohemijskom sektoru komponente postrojenja sertifikovane za distribuciju, regulaciju i kontrolu tehničkih gasova u skladu sa standardom kvaliteta ISO 9000.

Gasovi koje isporučuje kompanija SOL i koji se koriste na primjer za inertizaciju i uklanjanje zagađivača iz vazduha su sertifikovane čistoće od strane kompanije SOL do isporuke u specijalnim kontejnerima do korisnika, i mogu se sprovesti do mjesta obrade putem cjevovoda , ventila, regulatora pritiska i mješača, komponenti postrojenja koje se izrađuju, sertifikuju i takođe održavaju od strane kompanije SOL, kako bi se klijentima omogućio sistem distribucije i kontrole koji je uvijek operativan i podesan za potrebe procesa: ovo su suštinski faktori za obezbjeđivanje dostupnosti gasova koji su često potrebni za bezbjedan rad postrojenja.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas