Energija i Okolina

Postrojenje za preradu čvrstog otpada

Zahvaljujući stečenom iskustvu na različitim tehnološkim primjenama razvijenim za ovaj sektor, kompanija SOL može ponuditi inovativna i efikasna rješenja, pored sertifikovanih gasova i usluga predviđenih za zadovoljenje potreba korisnika.

 

Postrojenje za preradu čvrstog otpada
Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas