Energija i Okolina

Piroliza i gasifikacija

Piroliza predstavlja toplotnu obradu u odstustvu kiseonika koja pretvara ugljovodonike u gasovito stanje (sintetički gas) i tečno stanje (katran): u ovim uslovima gasovita faza ima visoku kalorijsku snagu pa se može iskoristiti kao gorivo, omogućavajući iskorišćenje dragocjene energije.

U postrojenjima za gasifikaciju se primjenjuje parcijalna oksidacija ugljovodonika u sub-stoihiometrijskoj atmosferi kako bi se proizvela gasna faza napravljena od proizvoda tipičnih za ovaj proces, kao što su ugljen-monoksid i vodonik. U ovom slučaju energija potrebna za reakciju se omogućuje parcijalnim sagorjevanjem ugljovodonika pomoću procesnog kiseonika.

Upotreba inertnog gasa kao što je azot kao energetskog vektora za pirolizu i čistog kiseonika kao agensa za sagorjevanje za gasifikaciju, uz tehnologije kompanije SOL, omogućava preciznu kontrolu procesa i efikasan rad postrojenja.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas