Energija i Okolina

Post-sagorjevanje

Komora za post-sagorjevanje u postrojenjima za pretvaranje otpada u energiju i pećima za spaljivanje je povezana sa primarnom komorom za sagorjevanje, za potpuno sagorjevanje dimova, uz poštovanje važećih propisa. Suštinski elementi za njeno pravilno funkcionisanje su održavanje temperature i adekvatnih količina kiseonika.

Upotrebom čistog kiseonika uz iskustvo kompanije SOL stečeno u proizvodnji, distribuciji i upotrebi ovog gasa, na efikasan i efektivan način se kontroliše pravilno funkcionisanje post-sagorjevanja, garantujući bezbjednu upotrebu gasa u skladu sa specifičnim potrebama korisnika: ovo omogućuje ujedno i kontinualan rad postrojenja i smanjenje troškova upotrebe pomoćnih gorionika.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas