Energija i Okolina

Rekarbonacija i remineralizacija

Pri preradi čvrstog i tečnog otpada, upotreba čistog kiseonika na licu mjesta ili integrisano sa vazduhom za sagorjevanje, može pomoći u rješavanju nekoliko problema u postrojenjima za pretvaranje otpada u energiju: na primjer, ograničena produktivnost postrojenja, generalno zbog starosti postrojenja, se može prevazići. Povećanje kapaciteta prerade postrojenja može sa jedne strane učiniti aktivnost profitabilnijom (ovo je tipičan slučaj specijalnog i bolničkog otpada) a sa druge strane može riješiti problem gomilanja velikih količina otpada, koji dovodi do problema isporuke i rukovanja.

Prerada otpada promjenljivog sastava odnosno otpada koji je predmet velikih sezonskih varijacija, može stvoriti ozbiljne probleme u održavanju temperature na podešenim vrijednostima, na primjer kada postrojenje prima naročito vlažan otpad koji teži da „ugasi“ plamen. Upotreba čistog kiseonika omogućava održavanje sagorjevanja na podešenim temperaturama čak i sa otpadom koji neprekidno mijenja svoj sastav, izbjegavajući upotrebu pomoćnih gorionika koji troše dragocjeno gorivo (metan, GPL, dizel) i povećavaju tekuće troškove.

Kompanija SOL nudi proizvode, usluge i tehnologije zasnovane na svom višegodišnjem iskustvu u proizvodnji, distribuciji i korišćenju čistog kiseonika, omogućavajući njegovu bezbjednu upotrebu u skladu sa specifičnim potrebama korisnika.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas