Energija i Okolina

Dezinfekcija

Upotreba ozona dobijenog iz čistog kiseonika za dezinfekciju pijaće i primarne vode ili otpadnih voda predstavlja tehnologiju koja se može koristiti kao alternativa upotrebi hemikalija sa većim ekološkim uticajem kao što su jedinjenja hlora ili druge kiseline kao što je persirćetna kiselina: ozon u vodi se brzo razlaže i stvara elementarni kiseonik koji sprovodi dezinfekciju i, rekombinujući se u molekularni kiseonik, ne ostavlja nikakve ostatke u prerađivanoj vodi. Ozon se proizvodi u specijalnim postrojenjima za ozonizaciju koja koriste kontrolisana električna pražnjenja za proizvodnju ove hemikalije iz kiseonika: kompanija SOL predlaže upotrebu čistog kiseonika jer to smanjuje investicije i tekuće troškove i povećava proizvodnu efikasnost i fleksibilnost. Zahvaljujući iskustvu i znanju stečenom tokom prethodnih godina u razvijenim primjenama, kompanija SOL nudi svojim korisnicima najsavremenije aparate za proizvodnju ozona i tehnologiju upotrebe, pilot postrojenja za terenska ispitivanja najboljeg rješenja, inžinjersku i tehničku i tehnološku pomoć pri definisanju procesa i postrojenja podesnog za specifične poterbe.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas