Proizvodnja metala

Ekstrudiranje aluminijuma

Ponuda kompanije SOL obuhvata tehničke primjene koje koriste gasove certifikovane čistoće za zadovoljenje različitih potreba u ovom sektoru. Kako bi zaokružila svoje usluge, kompanija SOL može isporučiti kompletnu liniju mašina i postrojenja za upravljanje i optimizaciju različitih procesa.

 

Ekstrudiranje aluminijuma
Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas