Proizvodnja metala

Postrojenje i sistemi kontrole - SolMet

SOLMET sistemi sagorjevanja nude toplotnu snagu za gorionike od nekoliko stotina kilovata do više od 3 MW, pokrivajući širok opseg snaga koji se koristi u metalurškom sektoru.

Materijali, aparature i uređaji koji se koriste i radna logika sistema se biraju tako da garantuju najviše standarde bezbjednosti i efikasnosti (EN 746/2, 97/23/CE PED, itd.), presretanje i regulaciju tokova goriva i kiseonika u skladu sa procesnom logikom, paljenje glavnih gorionika preko pilot gorionika i kontrolu gorionika uz bilježenje u izvještajima i provjeravanje.

Ovo rješenje garantuje maksimalnu fleksibilnost u upravljanju postrojenjem za topljenje, pošto praćenje i kontrola radnih parametara (npr. temperature komore/kade/dima, protoci kiseonika i goriva) omogućavaju automatsko upravljanje ciklusom topljenja. Sistem se isporučuje kao unaprijed montiran na pokretnom postolju kako bi se ograničio obim montažnih radova potrebnih na licu mjesta, a sistemom se upravlja putem programibilnog logičkog kontrolera (PLC) koji, zahvaljujući instaliranom naprednom softveru kompanije SOL, omogućuje regulaciju i kontrolu nad procesom kroz preciznu kontrolu snage na gorioniku. Displej, sa karakteristikama postrojenja, prikazuje parametre svih glavnih procesa i takođe prikazuje radni ili status alarma za različite komponente unutar postrojenja.

Kada se detektuju greške koje su značajne u pogledu bezbjednosti, u sklad sa nacionalnim i međunarodnim propisima, postrojenje automatski prelazi u bezbjednu poziciju gašenjem ventila za protok agensa za sagorjevanje i goriva.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas