Proizvodnja metala

Hlađenje kalupa za ekstrudiranje

Azot je inertan gas koji u tečnom stanju pri veoma niskim temperaturama može osloboditi velike količine jedinica hladnoće. Ova specifičnost se može iskoristiti u procesima ekstrudiranja aluminijuma kako bi se u znatnoj mjeri povećala produktivnost postrojenja, u stvari toplota koja se generiše tokom ekstrudiranja šipke predstavlja funkciju brzine ekstrudiranja; garantujući tačnu kontrolu temperature na radnim površinama kalupa, uz variranje temperature unutar fiksnih limita, sprječava i otežava formiranje površinskih defekata usljed pregrijavanja.

Još jedna prednost je bolji površinski kvalitet ekstrudiranja zahvaljujući inertizujućem efektu azota.

Kompanija SOL može snabdjeti svoje korisnike procesima za distribuciju i korišćenje tečnog azota i sistemima za hlađenje kalupa za ekstrudiranje, minimizujući probleme izazvane curenjem gasa i garantujući konstantan protok tečnosti.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas