Hrana i piće

Ambalaža sa zaštićenom atmosferom - AliSOL

AliSOL predstavlja posebnu liniju tehnologija, proizvoda i usluga razvijenih od strane kompanije SOL koja može dati potpun odgovor na različite zahtjeve kompanija koje koriste gasove za proizvodnju hrane.

Naročito, ambalaža sa zaštićenom atmosferom koja koristi AliSOL predstavlja tehnologiju koja omogućuje jednostavno modifikovanje sastava gasova prisutnih u ambalaži, tokom pakovanja hrane, na primer kroz povećanje azota, inertnog gasa, i ugljen-dioksida, koji je bakteriostatički gas, sa ciljem ograničavanja prirodnog procesa kvarenja hrane zbog prisustva kiseonika.

Gasovi koji se koriste u AliSOL paleti proizvoda su strogo potvrđeni kao aditivi namirnicama i prirodno su prisutni u vazduhu koji udišemo: modifikovanje procenata tih gasova u ambalaži, njihove karakteristike se mogu iskoristiti za prodženje roka trajanja. Uglavnom se koriste azot i ugljen-dioksid, ali se takođe koristi i kiseonik za pakovanje crvenih mesa i određenih vrsta ribe: Kiseonik, ugljen-dioksid, argon, se koriste za poboljšanje konzerviranja pakovanih namirnica: korisnički zahtjevi za konzerviranjem prehrambenih proizvoda primjenom prirodnih tehnologija su oduvijek bili jedan od glavnih uslova koji se postavlja pred prehrambenu industriju a AliSOL predstavlja efikasan i efektivan odgovor na te zahtjeve.

Pakovanje sa AliSOL zaštitnim gasovima omogućava:

duži vijek trajanja svježih namirnica, čak i dvostruko duži u odnosu na pakovanje na vazduhu;

smanjenje ili eliminisanje hemijskih aditiva potrebnih za sprječavanje osnovnih procesa prirodnog kvarenja proizvoda;

izbjegavanje lomljenja koje izaziva vakumirana ambalaža, uz zadržavanje neizmjenjenog izgleda upakovanih prehrambenih proizvoda;

unaprjeđenje proizvodne efikasnosti i efikasnosti distribucije prehrambenih proizvoda.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas