AliSOL

AliSOL predstavlja posebnu paletu gasova i smješa gasova certifikovanih za prehrambenu upotrebu, materijale za prehrambenu upotrebu i postrojenja, tehnologije i usluge razvijene od strane kompanije SOL koje u potpunosti zadovoljavaju uslove pakovanja prehrambenih proizvoda u zaštićenoj sredini (atmosferi).

Ambalaža sa modifikovanom atmosferom (MAP)

Pakovanje hrane u modifikovanoj ili zaštitnoj atmosferi predstavlja tehnologiju pakovanja u kojoj se normalan sastav vazduha unutar ambalaže modifikuje na kontrolisan način. Pakovanje u zaštitnoj atmosferi produžava rok trajanja namirnica na polici na prirodan način, bez mjenjanja njihovih ukusa i čulnih karakteristika.

Kiseonik, azot, ugljen dioksid, argon, helijum i oksidi azota su gasovi certifikovani za prehrambenu upotrebu; dio kategorije aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenim kompanijama i predstavljaju osnovne komponente smješa koje se koriste i zaštitnim atmosferama. AliSOL paleta omogućava adekvatno zadovoljenje potreba prehrambenih kompanija, pomoću mono-gasova i unaprijed definisanih smješa različitog sadržaja osnovnih gasova navedenih iznad, uz garantovanje poštovanja čistoće proizvoda koji su klasifikovani kao prehrambeni aditivi, u skladu sa HACCP procedurama.

Zaštitne atmosfere se koriste za pakovanje mnogih vrsta prehrambenih proizvoda, uključujući:

  • Bijela i crvena mesa

  • Proizvode od povrća klase IV i V

  • Proizvode od ribe

  • Svježe punjenu tjesteninu

  • Mlijeko i mliječne proizvode

  • Pekarske proizvode

  • Kafu i proizvode u prahu

Dejstvo gasova za prehrambenu upotrebu u MAP

Azot (N2) i argon (Ar) predstavljaju gasove koji se koriste za smanjenje sadržaja kiseonika, kako bi se izbjegla oksidacija, usporio rast aerobnih mikroorganizama i održala zapremina ambalaže.

Ugljen dioksid (CO2) posjeduje značajan indirektan efekat u kontroli mirkobne aktivnosti putem bakteriostatičkog dejstva.

Kiseonik (O2) se koristi za održavanje crvene boje mesa i za izbjegavanje anaerobne fermentacije proizvoda od povrća.

Azot-oksid (N2O) se uglavnom koristi kao aktivator u tečnim proizvodima na bazi masti.

Helijum (He) se koristi kao pratnja za materije koje sprečavaju organske reakcije u ambalaži hrane.

AliSOL paleta obuhvata materijale i certifikovane uređaje za prehrambenu upotrebu koji se koriste za distribuciju, kontrolu i rukovanje gasovima za prehrambenu upotrebu.

 

Sigurnosni listovi

Tehnologija
Područja primjene
Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas