SOL za Zdravstvo

Usluge sanitizacije

Kompletan paket predloga, uvijek posebno razvijenih za date zahtjeve kojim se garantuje kontrola i higijena mašina za klimatizaciju – ventilacioni vodovi – lokalnih uređaja za klimatizaciju (ventilatori, split sistemi) – ulazne i ekstrakcione rešetke.

Takođe i higijena prostorija, namještaja, površina, uređaja, instrumenata i vazduha. Sa stručnim savjetima kompanije SOL, jer svaki objekat ili mjesto ima svoje sopstvene procedure sanitizacije za dobijanje najboljeg rezultata.

Kontrolni instrumenti za dobijanje nesporno efikasnih usvojenih procedura sanitizacije i bilo kakvih potreba za izmjenama.

Jedinstvena usluga, nebrojeno mnogo rješenja kojima se za svaki objekat ili prostor obezbjeđuje higijena potrebna za adekvatno obavljanje zadataka za zaštitu pacijenata i svih operatora.

 

Područja primjene

SOL za zdravstveni sektor
Želite da prijavite nešto? Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas