SOL za Zdravstvo

Solair

Usluge za proizvodnju medicinskog vazduha F.U. kvaliteta na licu mjesta

Dugogodišnja usluga iz SOL asortimana, koja je doživjela neprekidni uspjeh u više od 20 godina. Aktivacija stanice spremne za upotrebu, omogućena u zvučno izolovanoj, montažnoj kutiji u tehničkim prostorijama bolnice, za proizvodnju medicinskog vazduha FU kvaliteta na licu mesta, za respiratornu upotrebu i aktivaciju hirurških instrumenata za sve korisnike u bolnici.

Uvijek sa SOL garancijom kvaliteta, zahvaljujući CE oznaci za medicinske uređaje, za sisteme sa kontinualnom kontrolom kvaliteta medicinskog vazduha i planom redovnog održavanja koji uvijek garantuje savršenu efikasnost stanice.

Sa iskustvom kompanije SOL u projektovanju i dimenzionisanju, izboru mašina i uređaja za pročišćavanje u oblasti instalacije i integracije sa ostalim bolničkim sistemima, može se postići rješenje krojeno po mjeri.

 

SOL za zdravstveni sektor
Želite da prijavite nešto? Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas