SOL za Zdravstvo

SafeAir (bezbjedan vazduh)

Rad u ograničenim prostorima koji su izloženi rizicima modifikovane atmosfere zahtjeva kontinualno praćenje količine kiseonika u okruženju odnosno generalno potencijalnih zagađivača.

Koncentracija kiseonika u sredini niža od bezbjednih vrijednosti (na primjer zbog disperzije isparenja tečnog azota) može stvoriti visoke zdravstvene rizike.

Iz ovog razloga kompanija SOL je razvila uslugu periodične provjere svih senzora, za sve vrste sredina koje zahtjevaju kontinualno praćenje zbog rizika razvijanja modifikovanih i asfikcionih atmosfera. Aktivacija akustičnih i vizuelnih alarma može zavisiti od ovih senzora, kao i aktivacija postrojenja za suplementarnu i hitnu ventilaciju i ekstrakciju kako bi se povratila atmosfera bezbjedna za zdravlje na efektivan i brz način.

SafeAir provjerava i garantuje savršen rad senzora, savetujući tehničku službu i menadžera za bezbjednost bolnice da preduzmu potrebne korektivne mjere.

 

Područja primjene

SOL za zdravstveni sektor
Želite da prijavite nešto? Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas