SOL za Zdravstvo

Konsultantske usluge u vezi sa projektovanjem i usklađivanjem centralizovanih sistema

Tehnički propisi, nacionalna i regionalna zakonska ograničenja dizajna postrojenja za distribuciju medicinskih gasova, vakuumiranje i evakuaciju anestetičkih gasova prošla su kroz zavidan nivo evolucije tokom godina.

Kompanija SOL je bila prva kompanija koja je, 1998. godine, dobila certifikat koji danas odgovara UNI ISO EN 13485:2004, za projektovanje, izgradnju i tehničko upravljanje postrojenjima za centralizovanu distribuciju medicinskih gasova i medicinskih uređaja.

Aktivno učešće stručnjaka kompanije SOL u regulatornim UNI i ISO tehničkim okruglim stolovima, garantuje dostupnost stručnjaka za projektovanje uvek fokusiranih na najinovativnija rešenja za postrojenja, kada se izgrađuje nova zdravstvena ustanova ili se postojeće distributivne mreže usklađuju sa izmjenjenim propisima.

Kompanija SOL je takođe stekla široko iskustvo u projektovanju vodova za transport kriogenog tečnog azota, odnosno uopšteno u projektovanju krio-banki u skladu sa suštinskim uslovima iz direktive 93/42/CEE kako bi za njih dobila CE oznaku za medicinska sredstva.

 

Područja primjene

SOL za zdravstveni sektor
Želite da prijavite nešto? Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas