SOL za Zdravstvo

InfoHealth (InfoZdravlje)

Kompletna i integrisana platforma za upravljanje praćenjem boca sa medicinskim gasom i mobilnih medicinskih uređaja, za rukovanje rezervama i zalihama, za planiranje programa redovnog održavanja mobilnih i fiksnih medicinskih uređaja i tehnoloških postrojenja.

Ovo je takođe između ostalog i komunikacioni alat, koji služi za naručivanje od operatora koji će primiti zahtjev u realnom vremenu i brzo zadovoljiti porudžbenicu.

Sistem upravljanja pristupačan je preko bilo koje Internet konekcije (platforma je potpuno zasnovana na internetu) sa pristupom zaštićenim posebnim korisničkim imenom i lozinkom za svaku bolničku funkciju (apoteka, tenička služba, administrator, klinički inženjering, itd.), koji omogućuje uzimanje u obzir kretanja svih lijekova unutar ustanove i povezane aktivnosti.

 

SOL za zdravstveni sektor
Želite da prijavite nešto? Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas