SOL za Zdravstvo

EMU i EMUFix (mobilna jedinica za hitne slučajeve)

Uređaji za hitno snabdjevanje medicinskim gasovima, ukoliko distributivni sistem nije dostupan ili ne radi.

Hitne usluge snabdjevanja gasom ili endokavitarne aspiracije se pružaju pomoću samostalno-napajane EMU (mobilne jedinice za hitne slučajeve) koja se može povezati na distributivni sistem odjeljenja, ili EMUfix fiksnog ormara za kritičnije upotrebe. Spreman za upotrebu, sa automatskom aktivacijom po potrebi, zahvaljujući kalibraciji i kontrolnim uređajima, koji omogućuju neometano snabdjevanje postrojenja u slučaju popravke sistema za pružanje uslova apsolutne bezbjednosti pacijenta.

Za sve hitne slučajeve ili prosto za omogućavanje dodatnih radova na održavanju centralizovanog sistema.

 

SOL za zdravstveni sektor
Želite da prijavite nešto? Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas