Nafta i gas

Testiranje curenja

Od suštinske važnosti je mogućnost garantovanja bezbjednosti petrohemijskih postrojenja, te sprovođenje provjera i intervencija na performansama procesa i cjevovoda: testovi curenja pomoću azota i helijuma koje nudi kompanija SOL imaju za svoj primarni cilj traganje za curenjem koje, pored većeg ekološkog uticaja postrojenja, smanjuje efikasnost proizvodnje; praćenje i efektivno i brzo eliminisanje tih curenja omogućuje upravljanje proizvodnjom uz višu bezbjednost, naročito tokom transporta tečnih ili gasovitih proizvoda, prije svega ukoliko su oni toksični, opasni ili zapaljivi. Pored sve veće starosti postrojenja i cjevovoda, zajedno sa njihovom kompleksnošću, nameću se sve strožiji i rigorozniji bezbjednosni standardi: testiranje curenja pomoću smješa azota i helijuma pokazuje mnogo više performanse u odnosu na klasične sisteme u pronalaženju velikih i malih curenja, a iznad svega može procijeniti veličinu curenja. Nakon pažljive analize podataka najbolje korektivne i preventivne akcije se mogu sprovesti na bezbjedan način.

Testiranje curenja se obično sprovodi nakon održavanja i prije operacija sušenja; obavlja se umjerenom hermetizacijom postrojenja koje se testira, pomoću smješe SOL gasova, azota i malog procenta helijuma. Helijum se lako detektuje od strane osjetljivih analizatora, koji se postavljaju blizu spojeva, varova, ventila i ostalih komponenti na kojima bi potencijalno moglo doći do curenja fluida. Tehnička i tehnološka služba kompanije SOL, u saradnji sa korisnikom, procjenjuje ozbiljnost curenja i pruža klijentu informacije koje su mu potrebne kako bi donio odluku od mjerama koje je potrebno preduzeti.

 

Područja primjene

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas