Nafta i gas

Pigging

Čišćenje i ukoliko je potrebno analiza defekata, na cjevovodima za ugljovodonike može se efektivno obaviti pomoću posebnog uređaja koji se naziva „kracer“ („pig“), koji se gura duž cjevovoda pomoću kontrolisanog toka fluida kao što je azot koji u odnosu na ostale fluide (voda, vazduh, hemikalije), poseduje svojstvo hemijske inertnosti, veoma ograničeni rezidualni sadržaj vode i veoma nisku interakciju sa proizvodima koji su obično prisutni u cjevovodu. Kroz specijalne stanice za ubrizgavanje i crpljenje, pumpa se pod visokim pritiskom azot visoke čistoće, sa veoma niskom tačkom kondenzovanja čime se proizvodi anhidrovana sredina, šaljući kracer duž cjevovoda, čak i ukoliko postoje krivine ili nagibi. Pomoću azota može se obaviti nekoliko osnovnih zadataka, uključujući „pranje“ cjevovoda gasovitim azotom, ostavljajući ga u inertnom, anhidrovanom i hermetizovanom stanju, izgurati fluide na koje naiđe ka prijemnoj stanici, omogućavajući iskorišćenje istog cjevovoda za različite proizvode, uz čišćenje unutrašnje površine od ostataka tečnosti ili čvrstih materija koje se prenose cjevovodom.

Ova tehnika se može prilagoditi za više vrsta vodova i može se iskoristiti za različite operativne faze cjevovoda, od puštanja u rad do redovnog i vanrednog održavanja.
Svojim iskustvom u ovom sektoru, kompanija SOL pruža svu opremu i osoblje potrebno za obavljanje operacija “pigging” uz maksimalnu efikasnost i bezbjednost: zahvaljujući neprekidnom istraživanju efektivnih i efikasnih tehnologija i saradnji sa visoko-kvalifikovanim radnicima, kompanija SOL može pružiti podršku svojim korisnicima kroz posebno krojena rješenja i pružiti najnaprednije primjene dostupne na tržištu.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas