Nafta i gas

Održavanje i čišćenje skladišta

Održavanje skladišta petrohemijskih proizvoda čistim, pored obezbjeđivanja njihovog adekvatnog radnog vijeka, je važno i za eksploatisanje njihove dostupne zapremine: kompanija SOL nudi usluge čišćenja i reklamacija ovih rezervoara zasnovane na modernim tehnologijama kao što je COW (Crude Oil Washing-ispiranje sirove nafte), kojom se može obnoviti korisna zapremina skladišta i omogućiti iskorišćenje taloga u daljoj proizvodnji na primjer; COW predstavlja tehnološko rješenje koje nudi dva glavne i osnovne prednosti: osoblje radi na bezbjednom van rezervoara bez potrebe za ulaskom sve do konačne inspekcije (za razliku od klasičnih metoda kod kojih osoblje radi unutar rezervoara uz korišćenje respiratora za disanje) a ugljovodonični dio taloga se uklanja i iskorišćava skoro u potpunosti, često preko 95%. Tokom operacija se takođe održava intertna atmosfera unutar rezervoara primjenom gasovitog azota: ovo u znatnoj mjeri povećava bezbjednost sistema.

Glavne prednosti ovog naprednog rješenja koje kompanija SOL nudi svojim korisnicima su:

  • automatski proces bez potrebe za ulaskom u rezervoar od strane osoblja;

  • skoro potpuno iskorišćenje ugljovodoničnog dela taloga;

  • intertna atmosfera zahvaljujući upotrebi SOL azota, kojom se obezbjeđuju bezbjedni uslovi;

  • ograničeno trajanje intervencije.

Gasovi

Područja primjene

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas