Nafta i gas

Napredno crpljenje nafte (ili gasa) - EOR

Eksploatacija naslaga ugljovodonika primjenom EOR tehnika je postala uobičajena praksa zahvaljujući dostupnosti proizvoda veoma niskog ili nultog uticaja na životnu sredinu, kao što su azot i CO2 i inovativne tehnologije razvijene za njihovu upotrebu.

Ubrizgavanje gasa u bušotine primjenom postrojenja i opreme koje rade u kriogenoj fazi je trenutno najčešće primjenjivani pristup zahvaljujući boljim rezultatima u odnosu na ostale tehnike, a naročito se azot preferira za bušotine prirodnog gasa jer ima ograničenu sposobnost interakcije sa okolinom, dok se CO2 preferira za bušotine sirove nafte jer umanjuje viskoznost nafte.

Kontinualna dostupnost kriogenog gasa na lokaciji njegove upotrebe, zasnovana na zajedničkom programu aktivnosti i kontinualnih i planiranih razmjena informacija koje omogućuju praćenje napredovanja operacija, predviđanje i rješavanje svih problema, predstavljaju glavnu odliku usluga koje pruža kompanija SOL pod skraćenicom SENS: platforma za organizovanje i upravljanje skladištima, drumskim cisternama sa specijalnim pumpama za punjenje i tehničku pomoć na lokaciji upotrebe, omogućavajući korisnicima da koriste osoblje kompanije SOL za operacije na bušotini.

 

Područja primjene

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas