Nafta i gas

Kriogeno čišćenje - DryBlast

DryBlast predstavlja kompletnu paletu SOL tehnologija, proizvoda i usluga namjenjenih za čišćenje površina pomoću suvog leda: sistem je jednostavan, ekološki, nenagrizajući, ekonomičan i zasnovan je na upotrebi visoko-brzinskog mlaza čestica suvog leda sa komprimovanim vazduhom. Čestice čvrstog CO2, odnosno peleti suvog leda, obično imaju prečnik od oko 3 mm ili manje i temperaturu od oko -78°C, i posjeduju svojstvo veoma brze sublimacije (prelazak iz čvrstog u gasovito stanje), nestajući direktno u atmosferi bez ostavljanja ikakvih ostataka uz skidanje sloja prljavštine sa površine koja se obrađuje.

Peleti suvog leda prodiru u kontaminirajući sloj koji treba ukloniti i istovremeno počinje sublimacija u gasovito stanje što ispoljava pritisak između sloja koji se uklanja i površine ispod njega, čime se se olakšava čišćenje jer prljavština postaje čvrsta usljed niske temperature peleta suvog leda (CO2).

U suštini sloj prljavštine se uklanja odvajanjem, za razliku od tradicionalnog pjeskiranja gdje se prljavština uklanja nizom abrazivnih operacija koje mogu oštetiti tretirane površine.

Pored toga, u poređenju sa upotrebom razrjeđivača i hemijskih proizvoda, DryBlast tehnologija ne ostavlja nikakve ostatke potencijalno štetne proizvode na površinama opreme i postrojenjima koja ostaju u najvećoj mjeri netaknuta čak i nakon stotina primjena.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas