Nafta i gas

Inertizacija i blanketing - EOR

Tehnologija, proizvodi i usluge kompanije SOL za inertizaciju su zasnovani na višegodišnjem iskustvu u oblasti kontrole ubrizgavanja intertnog gasa u postrojenja ili neki njihov dio kako bi se dobila željena koncentracija u njima, naročito u vezi sa rezidualnim sadržajem jedne ili više vrsta hemikalija.

Operacija koja je  konceptualno analogna inertizaciji je blanketing: ona se razlikuje od inertizacije, jer obično blanketing zahtjeva manji a neprekidni tok inertnog gasa pod blagim pritiskom. O blanketingu govorimo kada postrojenje ili dio postrojenja koji se tretiraju sadrži proizvode u tečnom ili čvrstom stanju, uz prisustvo intertnog gasa, dok se inertizacija obično odnosi na operaciju koja se obavlja nakon evakuisanja prisutnih tečnih, čvrstih ili gasovitih proizvoda.

Inertizacija se može obaviti na osnovu karakteristika postrojenja i operativnih mogućnosti, i dostupna je sa kontinualnim ili diskontinualnim tokovima intertnog gasa: pomoću InerSOL tehnologije, sa istom zapreminom koja se ubacuje i istim sadržajem intertnog gasa, moguće je optimizovati vrijeme procesa i potrošnju azota, uz posebnu studiju korisničkih potreba. Kod kontinualnih proizvodnih ciklusa, kada se obavi početna inertizacija odgovarajući pritisak intertnog gasa se mora konstantno održavati u sistemu koristeći specijalne sisteme kontrole i aparaturu koja omogućava istiskivanje gasa tokom faza punjenja rezervoara i ubrizgavanje tokom faza povlačenja.

Azot je najkorišćeniji intertni gas zbog svojih posebnih karakteristika:

  • visoka hemijska inercija

  • niska električna i toplotna provodnost

  • veoma niska temperatura kondenzacije

Plemeniti gasovi, naročito argon, koji ima višu hemijsku inerciju čak i na višim temperaturama, može se iskoristiti za ove primjene.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas