Proizvodnja metala

Uduvavanje O2 ispod plamena

Kod peći za proizvodnju stakla, uduvavanje kiseonika ispod plamena omogućuje ubrizgavanje direktno ispod plamena kako bi se povećala temperatura bliže staklu, uz unaprjeđenje prenosa toplote do površine kade.

Oblik plamena koji se dobije, može se kontrolisati tako da omogući bolju pokrivenost kade i smanji emisije NOX zahvaljujući mješanju agensa za sagorjevanje sa gorivom.

Pored prednosti koje nudi vazduh obogaćen kiseonikom, uduvavanje ispod plamena sprječava blokadu gorionika i pregrijavanje vatrostalnog zida, lakše se instalira uz zanemarljive modifikacije komore za sagorjevanje i nema potrebe za modifikacijama na tradicionalnom sistemu vazduh-gorivo.

Iskustvo kompanije SOL nudi rješenja za sisteme uduvavanja ispod plamena projektovana za maksimiziranje koristi od ove tehnike na osnovu specifičnih procesnih zahtjeva.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas