Proizvodnja metala

Sistemi recirkulacije dima - SolMet

Kompanija SOL nudi sisteme i procese za recirkulaciju dima koji se mogu iskoristiti u pećima za topljenje za proizvodnju aluminijuma čak i iz otpada niskog kvaliteta: poseban SolMet gorionik sa oxy-sagorjevanjem, razvijen za integraciju u sistem za recirkulaciju dima, omogućava maksimalnu fleksibilnost procesa tokom dugih radnih intervala.

Ventilator visoke temperature, direktno sa komandne table SolMet sistema, kontroliše količinu dima koji se recirkuliše na osnovu procesnih zahtjeva i parametara detektovanih pomoću specijalnog PLC kontrolera programiranog na osnovu znanja stečenih od strane kompanije SOL u ovom sektoru i specifičnih potreba korisnika, za vraćanje sadržaja toplote nesagorjelog goriva u proces topljenja i za postizanje uštede goriva.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas