Proizvodnja metala

Oxy-sagorjevanje i obogaćivanje kiseonikom

Upotreba tehničkog kiseonika pri sagorjevanju je šrioko rasprostranjena u mnogim industrijskim procesima i nudi nesporne prednosti u odnosu na upotrebu vazduha kao agensa za sagorjevanje.

Procesi sagorjevanja koji koristi kiseonik umjesto vazduha (Oxy-sagorjevanje) eliminišu azot iz vazduha (koji ne igra nikakvu ulogu u oksidacionim reakcijama goriva) i povećavaju temperaturu plamena, omogućavajući:

  • smanjenje specifične potrošnje energije, a time i troškova za gorivo

  • unaprjeđenje prenosa toplote i postizanje veće ukupne efikasnosti

  • povećanje produktivnosti i fleksibilnosti proizvodnog postrojenja

  • smanjenje količine proizvedenih isparenja i povezanih troškova održavanja postrojenja

  • smanjenje emisije nesagorjelog goriva i oksida azota (NOX)

 Upotreba kiseonika za parcijalnu supstituciju vazduha za sagorjevanje (obogaćivanje) koja predstavlja fleksibilnu tehnologiju koja se može prilagoditi postojećim sistemima uz ubrizgavanje kiseonika direktno u cijevi za vazduh kako bi se omogućila podesna mješavina u mlazu agensa za poboljšanje sagorjevanja, omogućuje postizanje sličnih unaprjeđenja mada uz niže vrijednosti nego u slučaju Oxy-sagorjevanja.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas