Proizvodnja metala

Gorionici za oxy-sagorjevanje - SolMet

Kompanija SOL projektuje, proizvodi i nudi svojim korisnicima različite vrste gorionika za oxy-sagorjevanje snage od nekoliko stotina kilovata do više od 3 MW, za primjenu u različitim sektorima i prilagodivim za različite tačke topljenja i različite potrebe i zahtjeve procesa i primjena. Ovi proizvodi se prodaju pod trgovinskom markom SOLMET i mogu se koristiti sa svim tipovima goriva (metan,TNG, nafta…).

Za proizvodnju livenog gvožđa u rotacionim pećima, kompanija SOL proizvodi gorionike sa cijevima sa vodenim hlađenjem, sa posebnim mlaznicama posebno projektovanim za dobijanje odgovarajuće dinamike plamena i brzo i ravnomjerno zagrijavanje sadržaja unutar svake rotacione peći. Takođe se mogu koristiti za zagrijavanje livačkih lonaca sa jasnim i dokazanim prednostima u vidu kraćih vremena zagrijavanja i manjim brojem defekata na odlivcima zahvaljujući većoj fluidnosti istopljenog metala.

Za sektor aluminijuma dostupni su posebni gorionici za rotacione peći sa fiksnom šipkom ili nagibnom osom, sa jednim ili dvostrukim prolazom, koji mogu raditi u teškim radnim uslovima kao što je obrada soli, ponovno topljenje procesnog otpada, topljenje kontaminiranog i nisko-kvalitetnog otpada.

Za plamene peći sa jednom ili dvije komore, ponuda ide od gorionika koji se mogu instalirati unutar komore, na zidu ili unutar specijalnih kanala za reciklažu dima koji doprinose povećanju produktivnosti i efikasnosti uz ograničavanje potrošnje goriva i gubitaka usljed oksidacije. Specijalni gorionici omogućavaju upotrebu dinamičkog plamena koji obezbjeđuje visoku toplotnu efikasnost i efektivno smanjuje formiranje lokalnog pregrijavanja koje teži da proizvede šljaku i smanji produktivnost.

Među osnovnim modelima dostupnim za zidnu montažu, koji se takođe mogu koristiti u sektoru proizvodnje stakla, su gorionici sa „ravnim“ plamenom koji mogu proizvesti širok plamen koji zagrijajva površinu kade veoma brzo ali ravnomjerno.

Za kovačnice i valjaonice, regeneracioni i samo-oporavljajući SolMet gorionici mogu raditi sa oxy-sagorjevanjem ili samo sa obogaćivanjem kiseonikom, garantujući brzo i ravnomjerno zagrijavanje i značajne uštede goriva.

Numeričko i toplotno-fluidno-dinamičko (CFD) modeliranje koje se obavlja u saradnji sa glavnim istraživačkim i univerzitetskim centrima se koristi za provjeru primjena predloženih tokom faze projektovanja.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas