Obrada metala

Zavarivanje - SOL Welding

Sol Welding je kompanija iz SOL Grupacije koja proizvodi kompletnu paletu manuelnih i poluautomatskih uređaja za zavarivanje i sječenje za elektrolučno zavarivanje u SMAW (elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom), GMAW (elektrolučno zavarivanje topljivom elektrodom u zaštitnom gasu), GTAW (elektrolučno zavarivanje u zaštiti od volframa), PAW (plazma elektrolučno zavarivanje), PAC (plazma sječenje). Ova postrojenja nove generacije posjeduju invertorsku tehnologiju sa visokom frekvencijom komutacije IGBT koja garantuje odličnu stabilnost električnog luka, nisku potrošnju energije i nižu težinu i debljinu.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas