Obrada metala

Zavarivanje i lemljenje uz primjenu kiseonika

Kompanija SOL je stekla zavidno iskustvo u tradicionalnim procesima varenja i lemljenja uz primjenu kiseonika i zapaljivih gasova kao što su acetilen, propan i metan, i nudi svojim korisnicima rješenja projektovana prema njihovim potrebama u vidu tehnologija, proizvoda i materijala za specifične primene.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas