Obrada metala

Žarenje (prekaljivanje)

Toplotne obrade prekaljivanja kao što su meko žarenje, izotermno žarenje, normalizacija, otklanjanje napona i rekristalizacija služe za smekšavanje materijala kako bi se lakše obrađivao alatima ili putem plastične deformacije, kako bi se homogenizovala njegova struktura i smanjila unutrašnja naprezanja (naponi).

Modifikovane atmosfere potrebne tokom ovog procesa moraju garantovati stanje metalne površine, izbjegavanje oksidacije i dekarbonizacije. Za ovo je moguće koristiti smješe zasnovane na azotu i vodoniku ili smješe sa kontrolisanim sadržajem ugljenika (SOLMIX® tehnologija).

Za korisnike iz sektora žarenja (prekaljivanja), kompanija SOL nudi integrisane usluge koje počinju isporukom optimalnih gasova/smješa za određeni proces i isporukom postrojenja za datu namjenu, distribuciju i miješanje, do pomoćnih usluga u procesu žarenja koje obuhvataju analizu smješe gasova u pećima za obradu i specifične konsultantske usluge o procesu uključujući podršku pri izboru vrste smješe za upotrebu na osnovu materijala koji se obrađuje, i posebnih zahtjeva korisnika, pored usluga hemijske i metalografske analize.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas