Obrada metala

Toplotno sječenje primjenom kiseonika i plazma sječenje

Kompanija SOL nudi nova tehnološka rješenja, materijale, postrojenja i gasove za toplotno sječenje zasnovane na najpodesnijim kombinacijama postrojenje-gas, posebno projektovanim za obezbjeđivanje najboljeg odnosa između cijene i kvaliteta.

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas