Obrada metala

Onlajn praćenje parametara zavarivanja - Enermix.net

Zahvaljujući iskustvu i znanju stečenom u ovom sektoru, kompanija SOL je razvila sistem za onlajn praćenje parametara zavarivanja koji može bilježiti podatke, kreirati izvještaje i upoređivati da li parametri tog procesa odgovaraju onim parametrima definisanim od strane WPS, za automatske, kontinualne i diskontinualne MMA i GMAW procese zavarivanja.

Nezavisni senzori i periodična kalibracija obezbjeđuju poštovanje najviših standarda u sektoru (ISO 3438 – 2); nekoliko funkcija je integrisano u uređaj, na primjer poređenje sa standardnim procedurama zavarivanja i planiranje periodičnog održavanja zavarenih materijala.

 

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas