Obrada metala

Nanošenje zaštitnog sloja (premazivanje)

Funkcionalizacija metalne površine se može postići obezbjeđivanjem površinskog sloja sa određenim svojstvima koja se razlikuju od svojstava materijala ispod tog sloja. Ovakav rezultat se može dobiti pomoću nekoliko procesa: primjena tehnika toplotne depozicije i depoziti pod niskim pritiskom nude širok opseg kombinacija materijala i debljine zaštitnog sloja.

Na primjer, nanošenje zaštitnog sloja toplotnim procesima (Plazma sprej, HVOF, Plameni sprej, Wire Arc sprej, Hladni sprej, Laserska obloga, Elektrolučna obloga, itd.) je podesno za zaštitu metalnih i keramičkih materijala zaštitnim slojem debljine od 1 mm do 100um, dok nanošenje zaštitnog sloja pod niskim pritiskom (PVD, CVD, katodno raspršivanje i njegove varijante) koristi kombinaciju prekursora u fazi pare koji obavljaju interakciju sa različitim izvorima energije, i dozvoljavaju slojeve debljine reda 50 um – 10 nm.

Zahvaljujući iskustvu stečenom u ovom sektoru na čitavom nizu procesa nanošenja zaštitnog sloja, kompanija SOL isporučuje proizvode, usluge i tehnologije koje pokrivaju različite potrebe korisnika, uključujući gasovite prekursore, postrojenja za distribuciju, materijale i potrošne materijale, tehnološke konsultantske usluge i usluge optimizacije procesa.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas