Obrada metala

Lemljenje metala

Lemljenje je proces spajanja metala pomoću legure za spajanje, uz zagrijavanje do temperature niže od njene tačke topljenja.

Osnovni parametar u procesu je kvašenje, koje se osigurava primjenom gasovitih atmosfera kao što su redukujući agensi na bazi vodonika, sa kontrolisanim sadržajem vode.

Kompanija SOL isporučuje azot i vodonik, postrojenja za skladištenje, distribuciju i miješanje, osmišljava primjenu i pruža stručnu podršku u zavisnosti od materijala koji se leme i primjenjivanih procesa.

Ponuđena podrška kreće od definicije karakteristika najbolje redukujuće smješe gasa potrebne za specifične procese korisnika (sastav, pritisak, protok i vrsta gasa), kontrole atmosfere (analiza vodonika, temperatura kondenzacije, rezidualni kiseonik) i usluga hemijske i metalografske analize. Kompanija dostavlja i informacije potrebne za efikasne i efektivne operacije lemljenja, optimizaciju troškova i poštovanje relevantnih propisa.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas