Obrada metala

Lemljenje elektronskih komponenti

Kod procesa lemljenja elektronskih komponenti pomoću PTH ili SMD tehnika, rast temperature topljenja bezolovnih legura ubrzava oksidaciju legura dovodeći do većih defekata i više otpada. InerSol E tehnologija ubrizgava azot u retortu u mašinama za talasno lemljenje i u dijelovima za pred-zagrijavanje i topljenje u pećima, radi kontrole količine kiseonika u dijelovima za topljenje legure koja se koristi za varenje/lemljenje.

Inertni gas se ubrizgava kroz sistem prskalica projektovan i proizveden u skladu sa vrstom SMD peći ili mašinom za talasno lemljenje i retortu na kojoj se one moraju instalirati kako bi se optimizovala inertizacija sredine uz smanjenje potrošnje azota na minimum. Inertna atmosfera omogućava:

  • smanjenje defekata na spojevima i formiranje otpada

  • smanjenje troškova zahvaljujući nižoj potrošnji bezolovnih legura, održavanje retorte i smanjenje vremena potrebnog za ispravku defekata;

  • smanjenje broja kratkih spojeva i stvaranje kuglica od legure za lemljenje;

  • dobijanje boljeg lema.

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas