Obrada metala

Elektrolučno zavarivanje - Enermix

Tehnologije elektrolučnog zavarivanja date ispod se široko koriste na tržištu proizvodnje metala:

  • zavarivanje elektrodama (SMAW)

  • TIG zavarivanje (volfram (tungsten) inertni gas) (GTAW)

  • MIG/MAG zavarivanje pod praškom (GMAW/FCAW)

  • elektrolučno zavarivanje topljivom elektrodnom žicom (SAW)

  • plazma elektrolučno zavarivanje (PAW)

kompanija SOL nudi svojim korisnicima inovativne i visoko-kvalitetne proizvode i usluge koje mogu zadovoljiti najstrožije zahtjeve tržišta a posebno Enermix smješe za zavarivanje koje obuhvataju niz gasova i smješa za sve primjene sa elektrolučnim zavarivanjem i sječenjem metala, podjeljene na linije Comfort i Premium.

Comfort linija obuhvata tradicionalne gasove i smješe najčešće korišćene od strane korisnika, dok Premium linija obuhvata inovativnije gasove i smješe koje garantuju viši kvalitet i produktivnost procesa.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas