Obrada metala

Centralizovana industrijska postrojenja za tehničke gasove - EasyRobot

Kompanija SOL proizvodi, preko kompanija u okviru grupacije i nudi kompanijama iz ovog sektora, certifikovane komponente postrojenja  za distribuciju, regulaciju i kontrolu tehničkih gasova u skladu sa ISO 9000 propisima.

Gasovi koje isporučuje kompanija SOL i koji se koriste na primjer za primjenu različitih ponuđenih tehnologija, imaju čistoću koju certifikuje kompanija SOL kroz isporuku u posebnim kontejnerima do korisnika i mogu se prenijeti do radnih prostora preko vodova sa ventilima, reduktora pritiska i miksera, do komponenti koje su poizvedene, certifikovane i koje vjerovatno takođe održava kompanija SOL, tako da korisnici uvijek imaju dostupan distribucioni i kontrolni sistem koji je uvijek operativan i podesan za potrebe njihovog procesa: ovo su suštinski faktori koji garantuju kontinualnu i efikasnu dostupnost gasova koji su često potrebni za bezbjedan rad postrojenja.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas